home
home další další další
plamen

Inženýrská činnost a konzultace v požární ochraně

Projekty, dokumentace, znalecké posudky, preventivní prohlídky

 
  • zpracování požárně bezpečnostního řešení staveb pro posuzování územně plánovací dokumentace autorizovanými inženýry v oboru požární bezpečnosti,
  • zpracování předkolaudačních auditů staveb autorizovanou osobou v oblasti požární ochrany,
  • zpracování znaleckých posudků soudním znalcem v oboru požární ochrany,
  • výkon funkce osoby odborně způsobilé a technika požární ochrany podle § 16a zákona č. 133/1985 Sb., zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (zákona o PO),
  • zpracování dokumentace požární ochrany dle § 27 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru a školení zaměstnanců o požární ochraně (vyhlášky o požární prevenci),
  • provádění preventivních požárních prohlídek na pracovištích dle požadavku § 5 zákona o PO
 

<< zpět