home
home další další další
plamen

Servisní a revizní činnost

Opravy a kontroly hasicích přístrojů, hydrantů, hydrantových hadic, kouřových klapek, ...

 
  • společnost PYROS spol. s r.o. je značkovým servisem pro provádění kontrol provozuschopnosti a oprav hasicích přístrojů Hastex & Haspr, Tepostop®, Kodreta, REHAS, KOVOSLUŽBA, Neuruppin aj.,
  • zajišťujeme likvidace vyřazených hasicích přístrojů včetně jejich náplní
  • provádění výchozích a provozních kontrol provozuschopnosti a oprav zařízení pro zásobování požární vodou (požárních hydrantů) a nezavodněného požárního potrubí dle Přílohy C,  čl. C.1 a C.2, ČSN 73 0873 a čl. 6 ČSN EN 671-3,
  • tlakové zkoušky požárních hadic instalovaných v nástěnných hydrantech, které musí být prováděny, dle požadavku ČSN EN 671-3, čl. 6.2, každých 5 let,
  • provádění revizí, provozních kontrol a oprav požárních klapek a požárních ventilů VZT a požárních stěnových uzávěrů,
  • provádění kontrol kouřových klapek v bytových domech, požárních uzávěrů a dalších požárně bezpečnostních zařízení dle požadavku § 7 vyhlášky o požární prevenci,
  • provádění periodických zkoušek (tlakových zkoušek) tlakových nádob k dopravě plynů (kovové lahve na dusík, kyslík, stlačený vzduch, argon, freon, oxid uhličitý a vzájemné směsi těchto plynů mezi sebou)
 

Kontaktní formulář

Vaše jméno a příjmení:

telefon:
*
e-mail:

další informace:


 


<< zpět