home
home další další další
plamen

Inženýrská činnost a konzultace v bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci

Výkon osoby odborně způsobilé, provádění kontrol a prověrek, zpracování dokumentace

 
  • výkon funkce odborně způsobilé osoby v prevenci rizik, dle požadavku § 9 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pro právnické a podnikající fyzické osoby,
  • provádění kontrol a prověrek dodržování BOZP na pracovištích dle požadavku § 102 resp. § 108 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
  • zpracování dokumentace BOZP, vyhodnocení rizik pracovních činností pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby,
  • zpracování návrhu na zařazení prací do kategorií v souladu s vyhláškou č. 432/2003 Sb., a nařízením vlády č. 361/2007 Sb.
 

<< zpět