home
home další další další
plamen

Práškové hasicí přístroje

Použití práškových hasicích přístrojů

 

Práškové hasicí přístroje pod stálým tlakem jsou naplněny vysoce kvalitním práškem a vyznačují se vysokou hasební schopností. Jsou určeny pro hašení požárů tříd A (pevné látky), B (kapalné látky), C (plyny) a zařízení pod elektrickým napětím až do 110 kV při dodržení bezpečnostních předpisů (viz etiketa hasicího přístroje). Hasicí přístroje mají zabudovaný manometr pro okamžitou kontrolu provozuschopnosti.

Práškové hasicí přístroje jsou univerzální, proto je lze použít téměř všude, především v obytných a skladových prostorech, v dopravních prostředcích, dílnách, garážích, dolech apod.

 

Fotogalerie

Práškové hasicí přístroje

Práškové hasicí přístroje


Práškový hasicí přístroj s 1kg hasivem

Práškový hasicí přístroj s 1kg hasivem


Práškový hasicí přístroj s 2kg hasiva

Práškový hasicí přístroj s 2kg hasiva


Práškový hasicí přístroj s 6kg hasiva

Práškový hasicí přístroj s 6kg hasiva


Pojízdný práškový hasicí přístroj s 50kg hasiva

Pojízdný práškový hasicí přístroj s 50kg hasiva<< zpět