home
home další další další
plamen

Pojízdné hasicí přístroje

Použití pojízdných hasicích přístrojů

 

Hasicí přístroje práškové jsou vyráběny i v pojízdné variantě typ P 50 s náplní 50 kg hasicího prášku.

Hasicí přístroje pěnové jsou rovněž vyráběny v pojízdné variantě typ VP 50 s náplní 45 litrů hasiva.

Hasicí přístroj CO2 pojízdný se skládá z jednoosého dvoukolového podvozku, na kterém je připevněna láhev naplněná 30 kg zkapalněného CO2.

 

Fotogalerie

Pojízdný práškový hasicí přístroj s 50kg hasiva

Pojízdný práškový hasicí přístroj s 50kg hasiva


 


<< zpět