home
home další další další
plamen

Hasicí přístroje s CO2 (sněhové)

Použití hasicích přístrojů s oxidem uhličitým

 

Náplní těchto hasicích přistrojů je zkapalněný oxid uhličitý (CO2). Plní se do silnostěnné vysokotlaké ocelové láhve, což se znatelně projevuje na celkové hmotnosti přístroje. Přístroj je určen především na hašení požárů tříd B a C a zařízení pod elektrickým napětím do 1000 V. Hasební medium (CO2) hořící materiál a jeho okolí nijak nepoškozuje, po použití se rozplyne do ovzduší (vhodný na potraviny, léky apod.)

 

Fotogalerie

Hasicí přístroj s 2kg CO2

Hasicí přístroj s 2kg CO2


Hasicí přístroj s 5kg CO2

Hasicí přístroj s 5kg CO2<< zpět