home
home další další další
plamen

Povinnosti stavebníka - občana

Všeobecné rady pro stavebníky - občany

 

Povinnosti stavebníka při přípravě stavby

  • povinnosti a odpovědnost osob při přípravě a provádění staveb je dána pro stavebníka v § 152 stavebního zákona č. 183/2006 Sb.,
  • stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života, zdraví osob nebo zvířat, požární zabezpečení stavby, ochranu životního prostředí a majetku.

 

Při průběhu stavby je stavebník povinen

  • oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu,
  • před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,
  • zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
  • ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,
  • ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má stavebník i u staveb podle § 103 zákona č. 183/2006 Sb.
 

Diskuze

Reakce na příspěvek :
noGyhxmsXFas - Kauza "Rychlobruslarska hala" mi odtud ...

Nebo přidej nový příspěvek
Vaše jméno:
Text:
   
 


qabeambbmu  19. 11. 2018 reagovat
Hi! This is my first post for testing.

 
 
xuxpxdZsa  3. 03. 2013 reagovat
Sorry for the comment spam, but one more thing . I love this stuff . sorry I fogrot to mention that taking the absolute positioning approach and calculating pixel coordinates and widths dynamically will actually produce a layout that is actually more precise than making divs that are sized according to a percentage of the width.If the first column ends up wanting to be at 110.2 px from the left edge, stick it at 110; if the second one wants to be at 462.8px, stick it at 463 if the third column then wants to be at 815.4, and you naturally put it at 815px from the left, then the distance from the left edge of the first column horizontally to the second column (353px) is different than the distance from second to third (352px).This means that the layout is actually more accurate than ever could have achieved using percentages, woot! Some nicer, newer browsers may do this rounding for you (maybe Firefox 3?), but I really don't know, because I never need to care, since I can make sure it happens all the time anyway. And yeah, if you want, you can make it degrade to best-effort CSS when JS is unavailable And don't worry about it being slow, either; if you write decent JS code, you can get something like a column layout done in negligible time, say, well under 1ms worth of execution. Take the MobileMe Gallery grid layout as an example; it'll manually lay out 100+ photos (each with width, height, left, and top) in under 10ms in Safari, and under 50ms in Firefox. Though IE is horrendously slow in other ways, the actual photo layout loop even works pretty well in IE when resizing the window with the album list on the left collapsed. I ramble too much my point all along in is that laying out a few columns with absolutely calculated pixel coordinates would never be a hit in any browser or on any machine.So may as well go for the manually implemented anti-aliasing !!

 
 
noGyhxmsXFas  3. 03. 2013 reagovat
Kauza "Rychlobruslarska hala" mi odtud pripada jako obemna pojmu kteremu zde rikame "Pork barrel" projekt. To jsou projekty vymahane senatory pro jejich "domaci" stat ve forme dalnic, kulturnich a verejnych zarizeni, ktere jsou pak financovany z celkoveho federalniho rozpoctu, ne z dani jednotlivych statu. Nekteri senatori voli v Kongresu na zaklade toho, kolik penez z Washingtonu vymohli na sve lokalni pork projekty. Je to nesvar, ktery se tezko vyvraci, protoze obcane prijimajicich statu i statecku federalni financovani vitaji.V CR mate blizko k volbam, takze za sportvni halou bych hadala boj o politickou prestiz a pripadne ovlivovani volicu. Hlavni hraci jsou napojeni na CSSD-nadsena radoby budovatelka bruslarske haly je poslankyne skolskeho vyboru, clenka CSSD, Vlasta Bohdalova. Tez poslanec komunista-Milan Bacik. Myslim, ze i on v tom jede, jestli je taky clenem skolskeho vyboru (Nevim, jestli je.)..Dalsi nadsenec pro Sportovni halu je Ivan Ohlidal--clen CSSD, dale jsem nasla spojitost se slozkou pro zivotni prostredi, ktera mi pripada socialne zamerena, rozumej take rada utraci z verejne kasy-to spojeni je clen CSSD, Jan Latka.Takze vsude se vynori CSSD.Je na OSD, aby to resila. Je take mozne, ze si ti fiskulove vymenili projekty, OSD dostane zvyseni materske a CSSD sportovni halu. V tom pripade zrejme jeste nemate tu nalezitou krizi..:-)Pat

 
WGbFofZmHC  4. 05. 2013 reagovat
Tak k tomuto mě napade1 pe1r maličkosted. Proč ?? Neme1m nic proti Martině Se1bledkove9. Ani proti jinfdm spvrotocům. Beru to tak, že jsou dobřed, baved je to a je to jejich zaměstne1ned.Proč ale stavět halu za jeden a půl miliardi ??? K čemu ? Nened ona dobre1 i bez toho ? Když se postaved stan, jakmile ho člověk nepotřebuje, složed ho a uklided. Ale s halou za jeden a půl miliardi to nepůjde. Nejsou tyto penedze potřeba někde jinde ??Teď hned mě napade1 zmiňovane1 mateřske1. "Zvfdšened mateřske9 může uve1znout v Sene1tu a u Klause." Ale jakmile dojela Se1bledkove1, ministři se hned dohodli, že ten jeden a půl miliardi uvolned. Bude to pro Se1bledkovou pocta ? Začedne1m se děsit, kolik dobrfdch spvrotoců me1me a v čem, co se může v době škrtů ještě za odměnu de1t chtedt vybudovat ?Co je důležitějšed ?
 
 
kKCzycXG  11. 07. 2011 reagovat
Wonderful explanation of facts aaviallbe here.

 
FTxivHEFGAzYIZe  3. 03. 2013 reagovat
You know, with JavaScript, it's dog-easy to do this. Granted, certain brwsreos don't run JS (and redraw) continually during window resizes (Firefox is one), but the ease, control, and peace of mind that comes from manually calculating the positions of your boxes is totally worth it. Plus, if you're feeling anal about having the window resize action in Firefox actually render properly at every point during the resize, you could temporarily revert to the CSS-only approach, avoiding rounding error and overflow as you describe above. (My test I use for whether the user is resizing or not is whether an onresize has fired in the last 3/10 of a second; it seems to work pretty durned well.) Even IE renders during resize. Don't know about 8, but 6 and 7 do. Safari is close to flawless at it.Absolute positioning is epic!If you're wanting to make it REALLY perfect, then you can do only what a crazy person does, and put one-pixel COLUMNS on the left- and right-hand sides of each column box. Make sure you do all your JavaScript-based width divisions without doing a Math.floor or .ceil or .round anywhere to round to an integer (i.e. keep the decimal.) Make the DIVs the exact same color as the background of the column div, and set their opacity to the decimal fraction that is left over after rounding the position down or up to the nearest integer. That way, the outsides of the boxes themselves are actually rendered down to subpixel precision, and the world is a happier place for it! (Granted, the contents of the DIV columns will still nonetheless be jumping pixel by pixel, but while the page is in motion during a window resize, everything will be beautiful!)JavaScript forever.!
 
 
vypsáno 1 - 4 z hlavních diskuzních příspěvků | celkem 4 příspěvků
  

<< zpět