home
home další další další
plamen

Nabídka služeb pro stavebníky a stavby

Zabezpečení klienta pro úspěšnou kolaudaci stavby

 

Stavebně montážní práce k požárnímu zabezpečení staveb

Aplikace nátěrových systémů a nátěrových hmot zvyšujících požární odolnost dřevěných konstrukcí a  ocelových konstrukcí, montáž protipožárních obkladů, montáž protipožárních ucpávek kabelových a technologických prostupů a montáž protipožárních manžet.

Na provedené práce vystavíme osvědčení o jakosti a kompletnosti dodávky a aplikace, včetně atestů požární odolnosti a prohlášení o shodě.

Požární ochrana staveb je složena z několika  primárních elementů.  Jedná se  zejména o:

 • Protipožární nátěry a nástřiky
  • nátěrové hmoty zvyšující požární odolnost dřevěných a ocelových nosných konstrukcí, PROTHERM STEEL, PROMADUR®, FLAMIZOL, FLAMGARD,
  • snížení stupně hořlavosti B (dle ČSN 73 0862, nesnadno hořlavé) použitím nátěru na dřevo PROMADUR® - bezbarvý.
 • Protipožární obklady konstrukcí a utěsnění technologických prostupů
  • obklady zvyšující požární odolnost dřevěných a ocelových konstrukcí a VZT potrubí, systémy INTUMEX®, PROMATECT® a KNAUF,
  • utěsnění prostupů technologií a kabelových průchodů požárně těsnícími systémy, systémy INTUMEX®, PROMASTOP®,
  • požárně ochranné manžety a kabelové přepážky, systémy INTUMEX® a PROMASTOP®
 • Protipožární klapky a ventily VZT potrubí a požární stěnové uzávěry
  • montáž požárních klapek a protipožárních ventilů do vzduchotechnických  zařízení a potrubí,
  • montáž protipožárních stěnových uzávěrů,
  • pro provádění stavebně montážních prací, protipožárních nátěrů, nástřiků, obkladů konstrukcí, utěsnění kabelových a technologických prostupů a montáž protipožárních manžet má společnost PYROS spol. s r.o. autorizaci a oprávnění k aplikaci a montáži systémů od výrobců resp. dovozců těchto materiálů a je oprávněna na provedené práce vystavit osvědčení o jakosti a kompletnosti provedených prací

 

Inženýrská a poradenská činnost související s požární ochranou staveb

 • zpracování požárně bezpečnostního řešení staveb pro posuzování územně plánovací dokumentace
 • zpracování předkolaudačních auditů staveb autorizovaným inženýrem pro požární bezpečnost staveb,
 • zpracování znaleckých posudků soudním znalcem v oboru požární ochrany

 

Dodávka prostředků k požárnímu zabezpečení staveb

 • hadicových navijáků typu PYROS HN s tvarově stálou hadicí,
 • hydrantových systémů se zploštitelnou hadicí,
 • hasicích přístrojů (přenosných, pojízdných),
 • požárních uzávěrů (vrata, dveře, průlezy, revizní dvířka apod.),
 • požárního výzbrojního materiálu (hadice, ventily apod.),
 • bezpečnostních a výstražných tabulek dle ČSN ISO 3864,
 • absorbčních prostředků pro likvidaci úniku ropných a chemických látek

Na námi dodávaná požárně bezpečnostní zařízení, věcné prostředky požární ochrany, požární uzávěry a další zařízení je, dle požadavku § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, vystaveno prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy.

 

Servisní a revizní činnost

 • společnost PYROS spol. s r.o. je značkovým servisem pro provádění kontrol provozuschopnosti a oprav hasicích přístrojů Hastex & Haspr, TEPOSTOP®, KODRETA, REHAS, KOVOSLUŽBA, Neuruppin aj.,
 • provádění výchozích a provozních kontrol a oprav zařízení pro zásobování požární vodou dle Přílohy C, čl. C.1 a C.2, ČSN 73 0873 a čl. 6 ČSN EN 671-3,
 • provádění tlakových zkoušek požárních hadic instalovaných v nástěnných hydrantech, které musí být prováděny, dle požadavku ČSN EN 671-3, čl. 6.2, každých 5 let,
 • provádění výchozích revizí, provozních kontrol a oprav požárních klapek a požárních ventilů VZT a požárních stěnových uzávěrů, kouřových klapek v bytových domech, požárních uzávěrů a dalších požárně bezpečnostních zařízení dle požadavku § 7 vyhlášky o požární prevenci,
 • plnění tlakových nádob k přepravě technických plynů a nádob hasicích přístrojů oxidem uhličitým (CO2)

 

 

Kontaktní formulář

Vaše jméno a příjmení:

telefon:
*
e-mail:

další informace:


 


<< zpět