home
home další další další
plamen

Prevence požárů prostřednictvím obyvatel

Všeobecné podmínky pro občany z hlediska prevence rizik vzniku požáru

 

Povinnosti občanů

Povinnosti občanů vyplývají z obecně závazných právních předpisů o požární ochraně (především zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších přepisů a vyhláška č. 23/2008 sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb). Jejich cílem je zajistit bezpečnost osob a ochranu majetku před požáry.

Občané jsou povinni zejména:

 • počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek a při manipulaci s otevřeným ohněm,
 • umožnit pravidelné čištění komínů v rodinných domcích a jiných objektech v jejich vlastnictví nebo užívání,
 • plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,
 • obstarat a udržovat v provozuschopném stavu hasicí zařízení a jiné věcné prostředky požární ochrany v rozsahu stanoveném předpisy o požární ochraně,
 • vybavit byty a rodinné domy a stavby pro rekreaci autonomními hlásiči a detektory kouře a hasicími přístroji, dle požadavků požární bezpečnosti vyplývajících z vyhlášky č. 23/2008 Sb., platné od 1.7.2008,
 • vytvářet v rodinných domcích a v jiných objektech v jejich vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolávání požáru a pro záchranné práce.

Občané jsou při předcházení požárů zejména povinni:

 • nekouřit a nepoužívat otevřený oheň na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru,
 • udržovat pořádek na půdách, ve sklepích a na jiných místech, ve kterých může dojít ke vzniku požáru nebo ke ztížení zásahu jednotky požární ochrany. Skladovat hořlavé materiály na půdě je možno jen ve vzdálenosti nejméně 1 m od komínového tělesa,
 • dbát na zvýšenou opatrnost při skladování a používání hořlavých nebo jiných požárně nebezpečných látek, které mohou způsobit požár nebo jej mohou dále rozšiřovat,
 • dbát na zvýšenou opatrnost, při zacházení s ohněm v době sklizně, při skladování úrody a v době sucha,
 • nezakládat oheň v prostorech, kde může dojít k jeho rozšíření, a nevypalovat porosty,
 • neprovádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemají odbornou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními předpisy,
 • nepoškozovat nebo nezneužívat hasicí přístroje nebo jiné věcné prostředky požární ochrany.
 

Diskuze

Reakce na příspěvek :
KMnDIvXpwRUHBCqywvZ - You captured the exmitecent and wonder and happ ...

Nebo přidej nový příspěvek
Vaše jméno:
Text:
   
 


YOZKeTVJSo  13. 09. 2012 reagovat
Mě asi nejvedc chutnal nilskfd okoun jen tak opečenfd na me1sle, pak tuňe1k e1le1 steak, sekanfd bitfek z lososa a z českfdch ryb bezkonkurenčně ve1nočned kapr!

 
oQRvjTAAwZ  3. 03. 2013 reagovat
Google Voice is essentially one big call frdaworing option. That's what it is. When people call your GV number it can ring 5 phones at once, or two phones between the hours of 3 4 pm, or no phones on Saturdays, or your cell phone only. The options are staggering. But people have to call the GV number, not your home number. I would say if you still are paying for a landline then it's time to switch to a VOIP service. They are way cheaper and provide call frdaworing options. I am a happy Ooma customer, but there are other options available.0
 
 
TeCBFxCFi  11. 07. 2011 reagovat
Knocked my socks off with knwoldgee!

 
iokczUxCKZ  4. 03. 2013 reagovat
Šel jsem na $ strom před několika dny, neměli že1dne9 ovulace pkidertory jen těhotenske9 testy: (Dostal jsem AF a pokud nejsem šťastnfd znovu tento cyklus se může zabfdvat i online ty, jen aby zjistili, zda i majed ovulace vypočedtat pre1vo. Take9 jsem ~ 30 31 den cyklu a ovulaci i (mysledm) kolem CD 16 nebo 17 se obvykle tak možne1 me1š ne1růst po testu?? Tak hodně štěsted jsem ještě doufal, že budete dostat +!VA:F [1.9.13_1145]please wait...VA:F [1.9.13_1145](from 0 votes)
 
KMnDIvXpwRUHBCqywvZ  4. 05. 2013 reagovat
You captured the exmitecent and wonder and happiness that everyone had. Thank you for doing an amazing job. You guys seemed to be everywhere but nowhere blending in but shooting thousands of pictures it seemed.
 
 
vypsáno 1 - 2 z hlavních diskuzních příspěvků | celkem 2 příspěvků
  

<< zpět