home
home další další další
plamen

Služby v bezpečnosti práce pro právnické osoby

Komplexní zabezpečení právnických osob

 
  • výkon funkce odborně způsobilé osoby v prevenci rizik, dle požadavku § 9 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pro právnické a podnikající fyzické osoby,
  • provádění kontrol a prověrek dodržování BOZP na pracovištích dle požadavku § 102 resp. § 108 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
  • zpracování dokumentace BOZP, vyhodnocení rizik pracovních činností pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby,
  • zpracování návrhu na zařazení prací do kategorií v souladu s vyhláškou č. 432/2003 Sb., a nařízením vlády č. 361/2007 Sb.,
  • zpracování další dokumentace bezpečnosti práce vyplývající z požadavku zákoníku práce a souvisejících legislativních a technických předpisů.
  • školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, včetně zpracování osnov školení a vyhotovení záznamu o provedeném školení,
  • konzultace a poradenství v oboru bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  • prodej osobních ochranných pracovních prostředků
 

Kontaktní formulář

Vaše jméno a příjmení:

telefon:
*
e-mail:

další informace:


 


<< zpět