home
home další další další
plamen

Služby v odpadovém hospodářství a životním prostředí pro právnické osoby

Komplexní zabezpečení pro právnické osoby

 
  • zabezpečení funkce osoby odborně způsobilé při nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými dle zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů , vycházející ze zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,
  • školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců ve věci nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky,
  • zabezpečení funkce technického poradce v oblasti odpadového hospodářství dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
  • konzultace a poradenství v oboru nakládání s chemickými látkami a přípravky a odpadového hospodářství.
 

Kontaktní formulář

Vaše jméno a příjmení:

telefon:
*
e-mail:

další informace:


 


<< zpět