home
home další další další
plamen

Požární ochrana

Školení o PO vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců, preventistů, ...

 
  • školení zaměstnanců o požární ochraně dle požadavku § 23 odst. 2 vyhlášky č. 246/2001 vyhlášky o požární prevenci,
  • školení vedoucích zaměstnanců o požární ochraně dle požadavku § 23 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 o požární prevenci,
  • školení osob zabezpečujících požární ochranu v době sníženého provozu a v mimopracovní době (ostrahy) dle požadavku § 23 odst. 4 vyhlášky č. 246/2001 o požární prevenci,
  • odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek dle požadavku § 24 vyhlášky č. 246/2001 o požární prevenci,
  • odborná příprava preventistů požární ochrany dle požadavku § 25 vyhlášky č. 246/2001 o požární prevenci.
 

Kontaktní formulář

Vaše jméno a příjmení:

telefon:
*
e-mail:

další informace:


 


<< zpět