home
home další další další
plamen

Životní prostředí

Školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců o povinnostech firmy v životním prostředí

 
  • Seznámení s legislativou životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi, přehled povinností firem vyplývající z jednotlivých předpisů
  • Praktický návod na zajištění jednotlivých povinností firmy v oblasti nakládání s chemickými látkami, nařízení CLP, REACH, prevence závažných havárií, odpadové hospodářství, ochrana vod, ochrana ovzduší, integrovaná prevence (IRZ, ISPOP), obalové hospodářství
  • Školení pracovníků nakládajících s nebezpečnými chemickými látkami podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákon mimo látky klasifikované jako vysoce toxické
  • Toto školení je zaměřeno na platnou legislativu, bezpečnost práce, předlékařskou pomoc a výcvik pracovníků pracujících s nebezpečnými chemickými látkami.
 

Kontaktní formulář

Vaše jméno a příjmení:

telefon:
*
e-mail:

další informace:


 


<< zpět