home
home další další další
plamen

Bezpečnost práce

Školení o BOZP vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců

 
  • školení zaměstnanců o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, týkají se jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, dle požadavku § 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů
  • vyškolení zaměstnanců o poskytování první pomoci dle požadavku § 102 odst. 6  zákoníku práce
 

Kontaktní formulář

Vaše jméno a příjmení:

telefon:
*
e-mail:

další informace:


 


<< zpět