home
home další další další
plamen

Pořádání kurzů a odborných seminářů

Kurzy k získání osobné způsobilosti, semináře pro odborně způsobilé osoby, ...

 
  • kurzy pro přípravu osob k získání odborné způsobilosti dle § 11, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů pro osoby odborně způsobilé a techniky požární ochrany,
  • semináře pro osoby odborně způsobilé dle § 11 zákona č. 133/85 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
  • semináře pro pracovníky působící v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky a nakládání s odpady
 

Kontaktní formulář

Vaše jméno a příjmení:

telefon:
*
e-mail:

další informace:


 


<< zpět